Rapporter


 #   Rapportnavn   Beskrivelse 
1. Alle kvinder sorteret efter fornavn En oversigt over samtlige kvinder i databasen. 
2. Alle mænd sorteret efter fornavn En oversigt over samtlige mænd i databasen. 
3. Ukendt køn En liste med personer hvor køn ikke er kendt  
4. Personer markeret som levende Personer markeret som "levende" med en alder > 100 år  
5. Ændringer: Personer Personer: Med ændringer de sidste 90 dage , sorteret efter dato 
6. Ændringer: Familier Familier: Med ændringer de sidste 90 dage  
7. Ændringer: Historier Historier: Med ændringer de sidste 90 dage (listet *med* link til personer)  
8. Ændringer: Gravsten Gravsten: Med ændringer de sidste 90 dage.  
9. Ændringer: Billeder Billeder: Med ændringer de sidste 90 dage (listet *med* link til personer) 
10. Personer uden dato for fødsel/dåb/død/begravelse Personer uden dato for fødsel/dåb/død/begravelse (tomme dato felter)  
11. indivuals ordered by ascending age indivuals ordered by ascending age (only deceased)  
12. individuals: age frequency distribution individuals: age frequency distribution (only deceased) Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) 
13. individuals: age frequency per decade individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen 
14. Fødselsdage nuværende måned Personer: Med fødselsdag i nuværende måned (kun afdøde personer)  
15. Personer med en uklar dato for fødsel Personer med en uklar dato for fødsel eks. "Ca", "Før", "Efter", "Kal"  
16. individuals: birth frequency by century individuals: birth frequency by century, one = equals 100 people Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
17. individuals: birth frequency by decades individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen 
18. individuals: birth frequency by calendar months individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
19. individuals: baptism frequency by century individuals: baptism frequency by century, one = equals 100 people Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 100 mensen 
20. individuals: days between birth and baptism individuals: number of days from birth and baptism individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop 
21. individuals: frequency distribution of days from birth to baptism individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen 
22. Personer der fylder 50. i år eller næste år Personer der fylder 50. i år eller næste år 
23. Personer der fylder 60. i år eller næste år Personer der fylder 60. i år eller næste år 
24. Personer der fylder 70. i år eller næste år Personer der fylder 70. i år eller næste år 
25. Personer der fylder 80. i år eller næste år Personer der fylder 80. i år eller næste år 
26. Personer der fylder 90. i år eller næste år Personer der fylder 90. i år eller næste år 
27. Personer der fylder 100. i år eller næste år Personer der fylder 100. i år eller næste år 
28. personer, med fødsels sted personer, sorteret efter fødested 
29. Personer, ved dåbs sted Personer, ved dåbs sted 
30. individuals with and unclear date of death individuals with and unclear date of death  
31. individuals: death frequency by century individuals: death frequency by century, one = equals 100 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
32. individuals: birth frequency by day-of-week individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
33. individuals: death frequency by decades individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen 
34. individuals: death frequency by calendar months individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
35. individuals: death frequency by day-of-week individuals: death frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
36. families with missing partners families with missing partners  
37. families with missing partners but WITH marriage date families with missing partners but WITH marriage date 
38. families: marriage frequency by century families: marriage frequency by century one = equals 100 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
39. families: marriage frequency by decades families: marriage frequency by decades one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen 
40. families: marriage frequency by day-of-week families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
41. families: marriage frequency by calendar month families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
42. individuals married with age <= 18 years individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785 (before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility) 
43. individuals married with age >= 80 years individuals married with age >= 80 years 
44. families: individuals with marriage date *after* death date families: individual with marriage date *after* death date  
45. families: individuals with marriage date *before* birthdate families: individuals with marriage date *before* birthdate  
46. families: frequency distribution of marriage age, by year families: frequency distribution of marriage age, Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd 
47. families: frequency distribution of wife's marriage age, by year families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen 
48. families: frequency distribution of husband's marriage age, by year families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen 
49. Giftemål af samme køn. Giftemål af samme køn. 
50. Families sorted according to number of children  
51. Incomplete families Families where husband or wife is missing 
52. Individuals (not: families!) with number of associated children Individuals (not: families!) with number of associated children  
53. Families: twins, triplets.. Families: twins, triplets.. 
54. Familie: Tvillinger Familie: Twins  
55. families, ordered by husband's name families, ordered by husband's name  
56. families, ordered by wife's maiden name families, ordered by wife's maiden name  
57. families: husbands families: husbands  
58. families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names) families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)  
59. families: wifes families: wifes  
60. Families: individuals with missing father or missing mother Families: individuals with missing father or missing mother  
61. individuals: number of days between birth and death individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden 
62. birthday to death, one = equals 10 people individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen 
63. Dagen verschil tussen dood en leven / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death  
64. Places without coordinates  
65. Personer, Uden forældre Personer, Uden mor og far, sorteret efter seneste indtastning.  
66. individuals with mother, but without father (father is missing) Individuen met hun mother maar waar de vader mist 
67. families: individuals with father, but without mother (mother is missing) Gezinnen met een missende mother 
68. empty notes empty notes 
69. Husband is female Marriages where the husband is female and therefore a mistake might have been made. Huwelijken waar de man vrouwelijk is en er mogelijk een fout gemaakt is. 
70. People born after they died Personen geboren nadat ze overleden zijn.  
71. The wife is male Marriages where the wife is male and therefore a mistake might have been made Huwelijken waar de echtgenote is mannelijk en mogelijk verkeerd zou kunnen zijn ingevoerd 
72. Born after Baptized Persons who are born after they are baptized Personen die geboren zijn nadat ze gedoopt zijn. 
73. People buried before death Mensen die begraven zijn voordat ze zijn gestorven 
74. Places with an empty description but with coordinates Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten 
75. People without a default image but with a photo attached Mensen zonder een standaard klikplaatje maar waar wel een foto aan gelinked is. 
76. Show private notes Toon privé notities 
77. Orphaned families Families with no husband and no wife Gezinnen met geen vader en geen mother 
78. Different surname as both parents People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother. Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de mother.  
79. People with a different surname as their father People with a different surname as their father (born after 1811) Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811) 
80. People ordered with the age of their parents People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader 
81. Children born with parents younger than 15 or mother older than 49 Children born with either one of the parents younger than 15 or with a mother older than 49. I think 52 is the oldest reported mother I found so anything older must be wrong (at least more than 50 years ago) Kinderen geboren uit ouders die jonger zijn dan 15 of uit een moeder die ouder was dan 49. 52 jaar is de oudste gedocumenteerde moeder die ik vond, dus de oudere moeders moeten fout zijn.  
82. Statistic of people becoming parents Frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children) Verdeling van leeftijd waarop mensen ouder worden 
83. People born into more families Mensen die in meerdere gezinnen zijn geboren 
84. Wrong place names for PERSONS Places to persons, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Mensen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) 
85. Wrong place names for FAMIILIES Places to families, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Gezinnen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) 
86. Media Statestik Media Statestik 
87. Media overview by media type Media overzicht per media type.  
88. Media which are always visible Media having the "always on" tag activated Media die als "Altijd zichtbaar" zijn gemarkeerd 
89. Media not associated with a tree Media die niet aan een boom vastzit 
90. Media without coordinates Media zonder coordinaten 
91. Media with coordinates Media met coordinaten.  
92. Media with associated people, *without* having media linked to an event Media with associated people, *without* having media linked to an event Media met de eraan gelinked mensen zonder dat de media aan een gebeurtenis gelinked zijn.  
93. Media with associated people, *with* having media linked to an event Media with associated people, *with* having media linked to an event Media met eraan gelinkte mensen MET media gelinked aan een gebeurtenis  
94. Media which are set as "default photo" Media die als standaard foto zijn aangevinked 
95. Levende personer Levende personer 
96. People without any dates Mensen zonder enige datums 
97. Documents linked to people not to an event Documenten die aan een persoon gelinked zijn.  
98. Children born before their mother Kinderen geboren voor hun mother 
99. Children born before their father Kinderen geboren voor hun vader 
100. Children born after the death of their mother Kinderen geboren na de dood van hun mother 
101. Children born after 9 months after their father's death Kinderen geboren later dan 9 maanden na hun vader's dood 
102. Number of people originating from second level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente  
103. Number of people originating from third level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.  
104. Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.  
105. Statistics of places where people were baptized Statistieken waar mensen gedoopt zijn.  
106. Frequency of people's marriage place Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn 
107. Distance between death place and the place burried (in Km) Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers  
108. Couples having the same names Partners die dezelfde namen hebben 
109. Distance in kilometers between place of birth and place of death Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden 
110. Distance in kilometers between birth place and baptism place Afstand in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van doop 
111. Sources: citations associated with families, just the link Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link 
112. Associations between people Verbindingen tussen personen 
113. individuals: people with nicknames, ordered on nicknames Mensen met bijnamen of roepnamen 
114. Sources with frequency and persons, ordered by sources  Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen 
115. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten. 
116. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by number o Bronnen met frequentie van citaten and aantal geciteerde personen, gerangschikt naar geciteerde personen. 
117. individuals with different deathplace and place of burial  Personen die elders begraven zijn dan waar ze overleden.  
118. sources without any citations Bronnen zonder enige citaten 
119. individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order Personen die bekend waren onder een andere naam, dus geen bijnamen 
120. individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order Mensen die onder een andere naam bekend stonden, gesorteerd op de andere naam 
121. sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam 
122. individuals: events: occupations with names  Personen, beroepen en de naam en plaats van die beroepen 
123. individuals: events: occupations without names (including frequency)  Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep  
124. individuals: events: occuring occupations ordered on frequency  Een lijst van beroepen gerangschikt naar beroepen.  
125. individuals: events: peoples with "empty" residences (check for data plausibilit Personen waar de woonplaats leeg is, check op waarschijnlijkheid van voorkomen.  
126. individuals: events: residences with associated names Personen gerangschikt naar de plaats waar men woonde.  
127. individuals: farmers - with farmer's names, ordered by occupation Boeren, gerangschikt op de omschrijving van het beroep 
128. sources: citations with associated individuals, ordered by citation text Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.  
129. Children born after mother is buried Kinderen geboren nadat moeder begraven is 
130. sources with notes, including note contents  Bronnen met notities, inclusief de inhoud 
131. individuals with associated notes  personen met geassocieerde notities 
132. Unused place names Ongebruikte plaatsnamen 
133. Duplicate events for the same person Dubbele gebeurtenissen voor individuen 
134. List eventypes List even types with eventypeID 
135. Age in weeks of Children who died before 1 Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden 
136. Length of marriage, ordered by alphabet Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet 
137. Length of marriage, ordered by length of marriage Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd 
138. Report List and code, lijst met alle rapporten en code If the tree is mentioned as savenije please replace with your won tree. Als de naam van de tree=savenije vervang die door uw eigen stamboom naam 
139. People without parents born between 1800 and 1911 Mensen die tussen 1800 en 1911 zijn geboren in Groningen en Drenthe zonder ouders 
140. Users last login De laatste login van gebruikers 
141. Mulige dubletter Mulige dubletter 
142. All wrong dates Alle foutieve datums