Rapport: Report List and code, lijst met alle rapporten en code

         Beskrivelse: If the tree is mentioned as savenije please replace with your won tree. Als de naam van de tree=savenije vervang die door uw eigen stamboom naam


Match 1 til 50 fra 139   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 Næste»

# reportID Rapportnavn reportdesc sqlselect active
1 265  Age in weeks of Children who died before 1  Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden  SELECT personID, lastname, firstname, birthdate AS Birth, deathdate AS Death, ROUND( DATEDIFF( deathdatetr, birthdatetr ) /7 ) AS weeks
FROM tng_people
WHERE DATEDIFF( deathdatetr, birthdatetr ) >1
AND DATEDIFF( deathdatetr, birthdatetr ) <365
AND living =0
AND YEAR( birthdatetr ) !=0
AND YEAR( deathdatetr ) !=0
ORDER BY weeks DESC  
2 191  Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight  Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
 
SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, et.description AS Conflict, 1940 - YEAR( p.birthdatetr ) AS age_at_beginning_of_world_war_two, e.eventdate AS Event_Date, e.eventplace AS Event, p.birthdate, p.deathdate, p.living
FROM tng_people AS p
LEFT OUTER JOIN tng_events AS e ON ( p.personID = e.persfamID
AND p.gedcom = e.gedcom )
LEFT OUTER JOIN tng_eventtypes AS et ON e.eventtypeID = et.eventtypeID
WHERE birthdatetr <>0000 -00 -00
AND ( 1940 - YEAR( birthdatetr ) >=18 )
AND ( 1940 - YEAR( birthdatetr ) <=40 )
AND YEAR( deathdatetr ) >1940
AND sex = "M"
AND (
birthdate NOT LIKE "Aft%"
)
AND (
(
(
et.tag = "EVEN"
AND description LIKE "Mili%"
)
OR (
et.tag = "EVEN"
AND et.description = "Civil War"
)
OR (
et.tag = "EVEN"
AND et.description LIKE "Revolutionary%"
)
OR (
et.tag = "EVEN"
AND et.description LIKE "WWI%"
)
OR (
et.tag = "EVEN"
AND et.description LIKE "Vietnam%"
)
OR (
et.tag = "EVEN"
AND et.description LIKE "Korean%"
)
OR (
et.tag = "EVEN"
AND et.description LIKE "War of 1812%"
)
)
OR et.tag IS NULL
)
ORDER BY age_at_beginning_of_world_war_two,p.lastname, p.firstname, p.personID 
3 260  All wrong dates  Alle foutieve datums  SELECT personID, lnprefix, lastname, firstname, birthdate, birthdatetr, altbirthdate, altbirthdatetr, deathdate, deathdatetr, changedby FROM tng_people

WHERE (Length( deathdate ) >4 AND NOT ( deathdate LIKE "Abt%" OR deathdate LIKE "Cal %" OR deathdate LIKE "Bef %" OR deathdate LIKE "Aft %" OR deathdate LIKE "Est %" OR deathdate LIKE "Bet %" OR deathdate LIKE "% BC" ) AND deathdatetr LIKE "%-00-00") OR

(Length( birthdate ) >4 AND NOT ( birthdate LIKE "Abt%" OR birthdate LIKE "Cal %" OR birthdate LIKE "Bef %" OR birthdate LIKE "Aft %" OR birthdate LIKE "Est %" OR birthdate LIKE "Bet %" OR birthdate LIKE "% BC" ) AND birthdatetr LIKE "%-00-00") OR

(Length( altbirthdate ) >4 AND NOT ( altbirthdate LIKE "Abt%" OR altbirthdate LIKE "Cal %" OR altbirthdate LIKE "Bef %" OR altbirthdate LIKE "Aft %" OR altbirthdate LIKE "Est %" OR altbirthdate LIKE "Bet %" OR altbirthdate LIKE "% BC" ) AND altbirthdatetr LIKE "%-00-00") OR

(Length( burialdate ) >4 AND NOT ( burialdate LIKE "Abt%" OR burialdate LIKE "Cal %" OR burialdate LIKE "Bef %" OR burialdate LIKE "Aft %" OR burialdate LIKE "Est %" OR burialdate LIKE "Bet %" OR burialdate LIKE "% BC" ) AND burialdatetr LIKE "%-00-00") 
4 239  Associations between people  Verbindingen tussen personen  SELECT p.personID, p.lastname AS lastname1, p.firstname AS firstname1, p.birthdate AS born1, p.living AS living1, p.gedcom, a.relationship AS Association, p2.personID AS Person2, p2.lastname AS lastname2, p2.firstname AS firstname2, p2.birthdate AS born2, p2.living AS living2, p2.gedcom
FROM tng_ass AS a
LEFT JOIN tng_people AS p ON ( a.personID = p.personID
AND a.gedcom = p.gedcom )
LEFT JOIN tng_people AS p2 ON ( a.passocID = p2.personID
AND a.gedcom = p2.gedcom )
WHERE p.living <>1
AND p2.living <>1
ORDER BY p.lastname, p.firstname, p.birthdatetr 
5 122  birthday to death, one = equals 10 people  individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people
Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen 
SELECT IF(ABS(DAYOFYEAR(deathdatetr)-DAYOFYEAR(birthdatetr))< 184,
TRUNCATE(ABS(DAYOFYEAR(deathdatetr)-DAYOFYEAR(birthdatetr))/7,0),
TRUNCATE((366-ABS(DAYOFYEAR(deathdatetr)-DAYOFYEAR(birthdatetr)))/7,0))
AS Difference_in_weeks, COUNT(*) AS Number, RPAD('',COUNT(*)/5,'=') AS Statistic FROM tng_people WHERE DAYOFYEAR(birthdatetr)<>0 AND DAYOFYEAR(deathdatetr)<>0 GROUP BY Difference_in_weeks ORDER BY Difference_in_weeks;  
6 155  Born after Baptized  Persons who are born after they are baptized
Personen die geboren zijn nadat ze gedoopt zijn. 
SELECT personID, firstname, lastname, birthdate, birthdatetr, altbirthdate, altbirthdatetr, YEAR( altbirthdatetr ) - YEAR( birthdatetr ) AS Age, gedcom, changedby
FROM tng_people
WHERE (
altbirthdatetr - birthdatetr <0
)
AND (
`birthdatetr` !=0000 -00 -00
OR YEAR( altbirthdatetr ) !=0000
)
AND birthdate != ""
AND altbirthdate != ""
AND `living` = "0"
AND altbirthdate != "n"
AND altbirthdatetr - birthdatetr !=0 
7 188  Children born after 9 months after their father's death  Kinderen geboren later dan 9 maanden na hun vader's dood  SELECT p.personID as cPersonID, p.lastname as cLastname, p.firstname as cFirstname, p.living, father.personID
AS FatherNr, father.birthdate AS FatherBirthdate,
YEAR( p.birthdatetr ) - YEAR( father.birthdatetr ) AS Father_age,
father.deathdate as Father_death, p.birthdate as cBirthdate,
CONCAT(ROUND(DATEDIFF(p.birthdatetr,father.deathdatetr)/30), " Months")
AS dif_month, p.deathdate, p.gedcom, p.changedby
FROM tng_children AS ch
LEFT JOIN tng_people AS p ON ( ch.personID = p.personID
AND ch.gedcom = p.gedcom )
LEFT JOIN tng_families AS f ON ( ch.familyID = f.familyID
AND ch.gedcom = f.gedcom )
LEFT JOIN tng_people AS father ON ( father.personID = f.husband
AND father.gedcom = f.gedcom )

WHERE p.birthdatetr <> "0000-00-00"
AND father.birthdatetr <> "0000-00-00"
AND p.deathdatetr <> "0000-00-00"
AND father.deathdatetr <> "0000-00-00"
AND

DATEDIFF(p.birthdatetr,father.deathdatetr) > 360

ORDER by cBirthdate, cLastname, cFirstname, dif_month 
8 262  Children born after mother is buried  Kinderen geboren nadat moeder begraven is  SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.birthdate, p.living, father.personID
AS FatherNr, father.birthdate AS FatherBirthdate,
YEAR( p.birthdatetr ) - YEAR( father.birthdatetr ) AS Father_age, mother.personID AS MotherNr, mother.birthdate AS MotherBirthdate,
YEAR( p.birthdatetr ) - YEAR( mother.birthdatetr ) AS Mother_age,
mother.burialdate, p.gedcom, p.changedby FROM tng_children AS ch
LEFT JOIN tng_people AS p ON ( ch.personID = p.personID AND ch.gedcom = p.gedcom )
LEFT JOIN tng_families AS f ON ( ch.familyID = f.familyID AND ch.gedcom = f.gedcom )
LEFT JOIN tng_people AS father ON
( father.personID = f.husband AND father.gedcom = f.gedcom )
LEFT JOIN tng_people AS mother ON ( mother.personID = f.wife AND mother.gedcom = f.gedcom ) WHERE
p.birthdatetr <> "0000-00-00" AND
mother.birthdatetr <> "0000-00-00" AND
p.deathdatetr <> "0000-00-00" AND
mother.burialdatetr <> "0000-00-00"
AND
mother.burialdatetr< p.birthdatetr
ORDER BY Mother_age, p.lastname, p.firstname, p.birthdatetr 
9 187  Children born after the death of their mother  Kinderen geboren na de dood van hun mother  SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.birthdate, p.living, father.personID AS FatherNr, father.birthdate AS FatherBirthdate, YEAR( p.birthdatetr ) - YEAR( father.birthdatetr ) AS Father_age, mother.personID AS MotherNr, mother.birthdate AS MotherBirthdate, YEAR( p.birthdatetr ) - YEAR( mother.birthdatetr ) AS Mother_age, mother.deathdate, p.gedcom, p.changedby
FROM tng_children AS ch
LEFT JOIN tng_people AS p ON ( ch.personID = p.personID
AND ch.gedcom = p.gedcom )
LEFT JOIN tng_families AS f ON ( ch.familyID = f.familyID
AND ch.gedcom = f.gedcom )
LEFT JOIN tng_people AS father ON ( father.personID = f.husband
AND father.gedcom = f.gedcom )
LEFT JOIN tng_people AS mother ON ( mother.personID = f.wife
AND mother.gedcom = f.gedcom )
WHERE p.birthdatetr <> "0000-00-00"
AND mother.birthdatetr <> "0000-00-00"
AND p.deathdatetr <> "0000-00-00"
AND mother.deathdatetr <> "0000-00-00"
AND mother.deathdatetr < p.birthdatetr

ORDER BY Mother_age, p.lastname, p.firstname, p.birthdatetr; 
10 186  Children born before their father  Kinderen geboren voor hun vader  SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.birthdate, p.living, father.personID AS FatherNr, father.birthdate AS FatherBirthdate, YEAR( p.birthdatetr ) - YEAR( father.birthdatetr ) AS Father_age, mother.personID AS MotherNr, mother.birthdate AS MotherBirthdate, YEAR( p.birthdatetr ) - YEAR( mother.birthdatetr ) AS Mother_age, p.gedcom, p.changedby
FROM tng_children AS ch
LEFT JOIN tng_people AS p ON ( ch.personID = p.personID
AND ch.gedcom = p.gedcom )
LEFT JOIN tng_families AS f ON ( ch.familyID = f.familyID
AND ch.gedcom = f.gedcom )
LEFT JOIN tng_people AS father ON ( father.personID = f.husband
AND father.gedcom = f.gedcom )
LEFT JOIN tng_people AS mother ON ( mother.personID = f.wife
AND mother.gedcom = f.gedcom )
WHERE p.birthdatetr <> "0000-00-00"
AND father.birthdatetr <> "0000-00-00"
AND mother.birthdatetr <> "0000-00-00"
AND father.birthdatetr > p.birthdatetr
AND p.birthdate NOT LIKE "Aft%"
ORDER BY Father_age, p.lastname, p.firstname, p.birthdatetr; 
11 185  Children born before their mother  Kinderen geboren voor hun mother  SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.birthdate, p.living, father.personID AS FatherNr, father.birthdate AS FatherBirthdate, YEAR( p.birthdatetr ) - YEAR( father.birthdatetr ) AS Father_age, mother.personID AS MotherNr, mother.birthdate AS MotherBirthdate, YEAR( p.birthdatetr ) - YEAR( mother.birthdatetr ) AS Mother_age, p.gedcom, p.changedby
FROM tng_children AS ch
LEFT JOIN tng_people AS p ON ( ch.personID = p.personID
AND ch.gedcom = p.gedcom )
LEFT JOIN tng_families AS f ON ( ch.familyID = f.familyID
AND ch.gedcom = f.gedcom )
LEFT JOIN tng_people AS father ON ( father.personID = f.husband
AND father.gedcom = f.gedcom )
LEFT JOIN tng_people AS mother ON ( mother.personID = f.wife
AND mother.gedcom = f.gedcom )
WHERE p.birthdatetr <> "0000-00-00"
AND father.birthdatetr <> "0000-00-00"
AND mother.birthdatetr <> "0000-00-00"
AND mother.birthdatetr > p.birthdatetr
AND p.birthdate NOT LIKE "Aft%"
ORDER BY Mother_age, p.lastname, p.firstname, p.birthdatetr; 
12 168  Children born with parents younger than 15 or mother older than 49  Children born with either one of the parents younger than 15 or with a mother older than 49. I think 52 is the oldest reported mother I found so anything older must be wrong (at least more than 50 years ago)

Kinderen geboren uit ouders die jonger zijn dan 15 of uit een moeder die ouder was dan 49. 52 jaar is de oudste gedocumenteerde moeder die ik vond, dus de oudere moeders moeten fout zijn.  
SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.birthdate, p.living, father.personID AS FatherNr, father.birthdate AS FatherBirthdate, YEAR( p.birthdatetr ) - YEAR( father.birthdatetr ) AS Father_age, mother.personID AS MotherNr, mother.birthdate AS MotherBirthdate, YEAR( p.birthdatetr ) - YEAR( mother.birthdatetr ) AS Mother_age, p.changedby, p.gedcom
FROM tng_children AS ch
LEFT JOIN tng_people AS p ON ( ch.personID = p.personID
AND ch.gedcom = p.gedcom )
LEFT JOIN tng_families AS f ON ( ch.familyID = f.familyID
AND ch.gedcom = f.gedcom )
LEFT JOIN tng_people AS father ON ( father.personID = f.husband
AND father.gedcom = f.gedcom )
LEFT JOIN tng_people AS mother ON ( mother.personID = f.wife
AND mother.gedcom = f.gedcom )
WHERE p.birthdatetr <> "0000-00-00"
AND father.birthdatetr <> "0000-00-00"
AND mother.birthdatetr <> "0000-00-00"
AND p.birthdate NOT LIKE "Aft%"
AND (YEAR(father.birthdatetr) > 1700 OR YEAR(mother.birthdatetr) > 1700)
AND (YEAR( p.birthdatetr ) - YEAR( mother.birthdatetr ) < 15 OR YEAR( p.birthdatetr ) - YEAR( mother.birthdatetr ) > 49 OR YEAR( p.birthdatetr ) - YEAR( father.birthdatetr ) < 15)
ORDER BY Mother_age, p.lastname, p.firstname, p.birthdatetr 
13 209  Couples having the same names  Partners die dezelfde namen hebben  SELECT familyID, h.personID AS HusbandPersonID, h.lastname AS Lastname1, h.firstname AS Firstname1, w.personID AS WifePersonID, w.lastname AS Lastname2, w.firstname AS Firstname2, f.living, f.gedcom FROM tng_families AS f
LEFT JOIN tng_people AS h ON (f.husband=h.personID AND f.gedcom=h.gedcom)
LEFT JOIN tng_people AS w ON (f.wife=w.personID AND f.gedcom=w.gedcom)
WHERE (h.lastname=w.lastname) and (h.firstname=w.firstname)
ORDER BY h.lastname, h.firstname, h.personID, w.firstname, w.lastname, w.personID;  
14 124  Dagen verschil tussen dood en leven  / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death   SELECT IF(ABS(WEEK(deathdatetr,3)-WEEK(birthdatetr,3)) < 27,
ABS(WEEK(deathdatetr,3)-WEEK(birthdatetr,3)),53-ABS(WEEK(deathdatetr,3)-WEEK(birthdatetr,3)))
AS Diffence_in_weeks, COUNT(*) AS Amount, RPAD('',COUNT(*)/5,'=') AS
Graphik FROM tng_people WHERE DAYOFYEAR(birthdatetr)<>0 AND
DAYOFYEAR(deathdatetr)<>0 GROUP BY Diffence_in_weeks ORDER BY Diffence_in_weeks 
15 165  Different surname as both parents  People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother.

Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de mother.  
SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.birthdate, p.living, p.gedcom, father.lastname AS Fatherlast_name, mother.lastname AS Motherlast_name FROM tng_children AS ch LEFT JOIN tng_people AS p ON (ch.personID=p.personID AND ch.gedcom=p.gedcom) LEFT JOIN tng_families AS f ON (ch.familyID=f.familyID AND ch.gedcom=f.gedcom) LEFT JOIN tng_people AS father ON (father.personID=f.husband AND father.gedcom=f.gedcom) LEFT JOIN tng_people AS mother ON (mother.personID=f.wife AND mother.gedcom=f.gedcom)
WHERE p.lastname<>father.lastname AND p.lastname<>mother.lastname AND YEAR(p.birthdatetr)>"1811" ORDER BY p.lastname, p.firstname, p.birthdatetr;  
16 205  Distance between death place and the place burried (in Km)  Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers   SELECT personID, lastname, firstname, deathdate, deathplace, burialdate, burialplace, p.gedcom, ROUND(6370*ACOS(SIN(RADIANS(deathcoords.latitude))*SIN(RADIANS(burialcoords.latitude))+COS(RADIANS(deathcoords.latitude))*COS(RADIANS(burialcoords.latitude))*COS(RADIANS(burialcoords.longitude-deathcoords.longitude))),1) AS Distance FROM tng_people AS p
LEFT JOIN tng_places AS deathcoords ON (p.deathplace=deathcoords.place AND p.gedcom=deathcoords.gedcom)
LEFT JOIN tng_places AS burialcoords ON (p.burialplace=burialcoords.place AND p.gedcom=burialcoords.gedcom)
WHERE deathplace<>burialplace AND deathplace<>"" AND burialplace<>"" AND deathcoords.latitude<>"" AND deathcoords.longitude<>"" and burialcoords.latitude<>"" AND burialcoords.longitude<>""
ORDER BY Distance DESC, lastname, firstname, birthdatetr;  
17 212  Distance in kilometers between birth place and baptism place  Afstand in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van doop  SELECT personID, lastname, firstname, birthdate, birthplace, altbirthdate, altbirthplace, p.gedcom, ROUND(6370*ACOS(SIN(RADIANS(birthcoords.latitude))*SIN(RADIANS(altbirthcoords.latitude))+COS(RADIANS(birthcoords.latitude))*COS(RADIANS(altbirthcoords.latitude))*COS(RADIANS(altbirthcoords.longitude-birthcoords.longitude))),1) AS Distance FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_places AS birthcoords ON (p.birthplace=birthcoords.place AND p.gedcom=birthcoords.gedcom) LEFT JOIN tng_places AS altbirthcoords ON (p.altbirthplace=altbirthcoords.place AND p.gedcom=altbirthcoords.gedcom) WHERE birthplace<>altbirthplace AND birthplace<>"" AND altbirthplace<>"" AND birthcoords.latitude<>"" AND birthcoords.longitude<>"" and altbirthcoords.latitude<>"" AND altbirthcoords.longitude<>"" ORDER BY Distance DESC, lastname, firstname, birthdatetr 
18 211  Distance in kilometers between place of birth and place of death  Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden  SELECT personID, lastname, firstname, birthdate, birthplace, deathdate, deathplace, p.gedcom, ROUND(6370*ACOS(SIN(RADIANS(birthcoords.latitude))*SIN(RADIANS(deathcoords.latitude))+COS(RADIANS(birthcoords.latitude))*COS(RADIANS(deathcoords.latitude))*COS(RADIANS(deathcoords.longitude-birthcoords.longitude))),1) AS Distance FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_places AS birthcoords ON (p.birthplace=birthcoords.place AND p.gedcom=birthcoords.gedcom) LEFT JOIN tng_places AS deathcoords ON (p.deathplace=deathcoords.place AND p.gedcom=deathcoords.gedcom) WHERE birthplace<>deathplace AND birthplace<>"" AND deathplace<>"" AND birthcoords.latitude<>"" AND birthcoords.longitude<>"" and deathcoords.latitude<>"" AND deathcoords.longitude<>"" ORDER BY Distance DESC, lastname, firstname, birthdatetr 
19 161  Documents linked to people not to an event  Documenten die aan een persoon gelinked zijn.   SELECT description, p.personID, p.gedcom, p.lastname, p.firstname, p.living,
p.gedcom FROM tng_media AS m
LEFT JOIN tng_medialinks AS ml ON (ml.mediaID=m.mediaID AND
ml.gedcom=m.gedcom)
LEFT JOIN tng_people AS p ON (ml.personID=p.personID AND ml.gedcom=p.gedcom)
WHERE mediatypeID="documents" AND eventID=""
ORDER BY description;
 
20 258  Duplicate events for the same person  Dubbele gebeurtenissen voor individuen  SELECT e2.description, e1.info, e2.tag, e1.eventdate, e1.eventtypeID, e1.persfamID, count( * ) AS duplicated
FROM tng_events e1
INNER JOIN tng_eventtypes e2 ON e1.eventtypeID = e2.eventtypeID
GROUP BY e2.description, e1.eventtypeID, e1.persfamID
HAVING duplicated >1
ORDER BY e1.eventtypeID 
21 41  empty notes  empty notes  SELECT persfamID, note FROM tng_xnotes AS xn LEFT JOIN tng_notelinks AS nl ON
nl.xnoteID=xn.ID WHERE note REGEXP "[print]|[punct]|[\.]|
[\?]"=0 ORDER BY persfamID; 
22 111  Familie: Tvillinger  Familie: Twins   SELECT c.familyID, p.personID, p.lastname, p.firstname, p.birthdate, p.birthplace, p.living, p.gedcom FROM tng_children AS c INNER JOIN tng_people AS p ON p.personID=c.personID INNER JOIN tng_children AS c2 ON c2.familyID=c.familyID INNER JOIN tng_people AS p2 ON p2.personID=c2.personID WHERE (p2.birthdatetr=p.birthdatetr OR p2.birthdatetr=DATE_ADD(p.birthdatetr, INTERVAL 1 DAY) OR p2.birthdatetr=DATE_SUB(p.birthdatetr, INTERVAL 1 DAY)) AND YEAR(p.birthdatetr)<>0 AND MONTH(p.birthdatetr)<>0 AND DAYOFMONTH(p.birthdatetr)<>0 GROUP BY c.familyID, p.personID, p.birthdatetr HAVING COUNT(c2.familyID)=2 ORDER BY p.lastname, c.familyID, p.birthdatetr;  
23 106  Families sorted according to number of children    SELECT COUNT(*) AS NumberOfChildren, f.familyID, h.personID, h.lastname AS surname, h.firstname AS christianname, h.birthdate, h.deathdate, f.living, f.gedcom FROM tng_children AS c INNER JOIN tng_families AS f ON (c.familyID=f.familyID AND c.gedcom=f.gedcom) INNER JOIN tng_people AS h ON (f.husband=h.personID AND f.gedcom=h.gedcom) WHERE h.personID<>"" GROUP BY h.personID
UNION
SELECT COUNT(*) AS NumberOfChildren, f.familyID, w.personID, w.lastname AS surname, w.firstname AS christianname, w.birthdate, w.deathdate, f.living, f.gedcom FROM tng_children AS c INNER JOIN tng_families AS f ON (c.familyID=f.familyID AND c.gedcom=f.gedcom) INNER JOIN tng_people AS w ON (f.wife=w.personID AND f.gedcom=w.gedcom) WHERE w.personID<>"" GROUP BY w.personID
ORDER BY NumberOfChildren DESC, familyID, surname, christianname;  
24 84  families with missing partners  families with missing partners   SELECT familyid, husband AS Husband_PersonID, wife AS Wife_PersonID, marrdate, living, gedcom, changedby FROM tng_families WHERE ((husband LIKE 'I%'=0) OR (husband='-') OR (wife LIKE 'I%'=0) OR (wife='-')) ORDER BY familyID;  
25 201  families with missing partners but WITH marriage date  families with missing partners but WITH marriage date  SELECT familyid, husband AS Husband_PersonID, wife AS Wife_PersonID, marrdate, living, gedcom, changedby FROM tng_families WHERE ((husband LIKE 'I%'=0) OR (husband='-') OR (wife LIKE 'I%'=0) OR (wife='-')) AND marrdate <> "" ORDER BY familyID;
 
26 112  families, ordered by husband's name  families, ordered by husband's name   SELECT familyID, h.personID AS EhemannPersonID, h.lastname AS Nachname1, h.firstname AS Vorname1, w.personID AS EhefrauPersonID, w.lastname AS Nachname2, w.firstname AS Vorname2, f.living, f.gedcom FROM tng_families AS f LEFT JOIN tng_people AS h ON f.husband=h.personID LEFT JOIN tng_people AS w ON f.wife=w.personID ORDER BY h.lastname, h.firstname, h.personID, w.firstname, w.lastname, w.personID;  
27 113  families, ordered by wife's maiden name  families, ordered by wife's maiden name   SELECT familyID, w.personID AS EhefrauPersonID, w.lastname AS Nachname1, w.firstname AS Vorname1, h.personID AS EhemannPersonID, h.lastname As Nachname2, h.firstname AS Vorname2, f.living, f.gedcom FROM tng_families AS f LEFT JOIN tng_people AS h ON f.husband=h.personID LEFT JOIN tng_people AS w ON f.wife=w.personID ORDER BY w.lastname, w.firstname, w.personID, h.lastname, h.firstname, h.personID;  
28 97  families: frequency distribution of husband's marriage age, by year  families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen 
SELECT YEAR(f.marrdatetr)-YEAR(p.birthdatetr) AS age_at_marriage, COUNT(*) AS Totals, RPAD('',COUNT(*)/50,'=') AS Graph FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_families AS f ON p.personID=f.husband WHERE p.birthdatetr>0 AND f.marrdatetr-p.birthdatetr>0 GROUP BY age_at_marriage ORDER BY age_at_marriage;  
29 95  families: frequency distribution of marriage age, by year  families: frequency distribution of marriage age,
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd 
SELECT YEAR(f.marrdatetr)-YEAR(p.birthdatetr) AS Marriage_age, COUNT(*) AS Amount FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_families AS f ON p.personID=f.husband WHERE p.birthdatetr>0 AND f.marrdatetr-p.birthdatetr>0 GROUP BY Marriage_age
UNION
SELECT YEAR(f.marrdatetr)-YEAR(p.birthdatetr) AS Marriage_age, COUNT(*) AS Amount FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_families AS f ON p.personID=f.wife WHERE p.birthdatetr>0 AND f.marrdatetr-p.birthdatetr>0 GROUP BY Marriage_age ORDER BY Marriage_age;  
30 96  families: frequency distribution of wife's marriage age, by year  families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen 
SELECT YEAR(f.marrdatetr)-YEAR(p.birthdatetr) AS age_of_marriage, COUNT(*) AS Totals, RPAD('',COUNT(*)/50,'=') AS Graphik FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_families AS f ON p.personID=f.wife WHERE p.birthdatetr>0 AND f.marrdatetr-p.birthdatetr>0 GROUP BY age_of_marriage ORDER BY age_of_marriage;  
31 114  families: husbands  families: husbands   SELECT familyID, marrdate, h.personID, h.lastname, h.firstname, h.birthdate, h.living, h.gedcom FROM tng_families AS f LEFT JOIN tng_people AS h ON f.husband=h.personID ORDER BY h.lastname, h.firstname, h.personID;  
32 130  families: individuals with father, but without mother (mother is missing)  Gezinnen met een missende mother  SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.birthdate, p.living, father.personID AS ID_vader, father.lastname AS last_name, father.firstname AS first_name, father.living, mother.personID AS ID_mother, mother.lastname AS last_name2, mother.firstname AS first_name2, mother.living, p.gedcom FROM tng_children AS c
LEFT JOIN tng_families AS f ON (c.familyID=f.familyID AND c.gedcom=f.gedcom)
LEFT JOIN tng_people AS p ON (c.personID=p.personID AND c.gedcom=p.gedcom)
LEFT JOIN tng_people AS mother ON (f.wife=mother.personID AND f.gedcom=mother.gedcom)
LEFT JOIN tng_people AS father ON (f.husband=father.personID AND f.gedcom=father.gedcom)
WHERE f.wife="" ORDER BY p.lastname, p.firstname, p.birthdate;  
33 94  families: individuals with marriage date *after* death date  families: individual with marriage date *after* death date   SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.sex, p.birthdate, p.deathdate, f.marrdate, f.familyID, YEAR(p.deathdatetr)-YEAR(f.marrdatetr) AS Number_of_years, f.gedcom, f.changedby FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_families AS f ON p.personID=f.husband WHERE YEAR(p.deathdatetr)>0 AND YEAR(f.marrdatetr)>0 AND f.marrdatetr>p.deathdatetr
UNION
SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.sex, p.birthdate, p.deathdate, f.marrdate, f.familyID, YEAR(p.deathdatetr)-YEAR(f.marrdatetr) AS Number_of_years, f.gedcom, f.changedby FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_families AS f ON p.personID=f.wife WHERE YEAR(p.deathdatetr)>0 AND YEAR(f.marrdatetr)>0 AND f.marrdatetr>p.deathdatetr ORDER BY Number_of_years, lastname, firstname, personID;  
34 93  families: individuals with marriage date *before* birthdate  families: individuals with marriage date *before* birthdate   SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.sex, p.birthdate, f.marrdate, p.deathdate, f.familyID, YEAR(f.marrdatetr)-YEAR(p.birthdatetr) AS age_at_marriage, p.living, f.gedcom, f.changedby FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_families AS f ON p.personID=f.husband WHERE YEAR(p.birthdatetr)>0 AND YEAR(f.marrdatetr)>0 AND f.marrdatetr-p.birthdatetr<0
UNION
SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.sex, p.birthdate, f.marrdate, p.deathdate, f.familyID, YEAR(f.marrdatetr)-YEAR(p.birthdatetr) AS age_at_marriage, p.living, f.gedcom, f.changedby FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_families AS f ON p.personID=f.wife WHERE YEAR(p.birthdatetr)>0 AND YEAR(f.marrdatetr)>0 AND f.marrdatetr-p.birthdatetr<0 ORDER BY age_at_marriage, lastname, firstname, personID; 
35 117  Families: individuals with missing father or missing mother  Families: individuals with missing father or missing mother   SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.birthdate, p.living, father.personID AS FatherNr, father.lastname AS Name1, father.firstname AS Firstname1, father.living, mother.personID AS MotherNr, mother.lastname AS Name2, mother.firstname AS Firstname2, mother.living, p.gedcom FROM tng_children AS c LEFT JOIN tng_families AS f ON (c.familyID=f.familyID AND c.gedcom=f.gedcom) LEFT JOIN tng_people AS p ON (c.personID=p.personID AND c.gedcom=p.gedcom) LEFT JOIN tng_people AS mother ON (f.wife=mother.personID AND f.gedcom=mother.gedcom) LEFT JOIN tng_people AS father ON (f.husband=father.personID AND f.gedcom=father.gedcom) WHERE f.husband="" OR f.wife="" ORDER BY p.lastname, p.firstname, p.birthdate 
36 89  families: marriage frequency by calendar month  families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
SELECT MONTHNAME(marrdatetr) AS month_in_which_married, MONTH(marrdatetr) AS month_of_marriage_nr, COUNT(*) AS Totals, RPAD('',COUNT(*)/50,'=') AS Graph FROM tng_families WHERE MONTH(marrdatetr)>0 GROUP BY month_of_marriage_nr;  
37 87  families: marriage frequency by century  families: marriage frequency by century one = equals 100 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
SELECT 100*FLOOR(YEAR(marrdatetr)/100) AS since_year, 100*FLOOR(YEAR(marrdatetr)/100)+99 AS till_year, COUNT(*) AS Total, RPAD('',COUNT(*)/100,'=') AS Graph FROM tng_families WHERE marrdatetr<>'0000-00-00'GROUP BY since_year ORDER BY since_year; 
38 90  families: marriage frequency by day-of-week  families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
SELECT DAYNAME(marrdatetr) AS day_of_marriage, DAYOFWEEK(marrdatetr) AS number_of_the_week, COUNT(*) AS Total, RPAD('',COUNT(*)/50,'=') AS Graph FROM tng_families WHERE DAYOFWEEK(marrdatetr)>0 GROUP BY number_of_the_week;  
39 88  families: marriage frequency by decades  families: marriage frequency by decades one = equals 10 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen 
SELECT 10*FLOOR(YEAR(marrdatetr)/10) AS since_year, 10*FLOOR(YEAR(marrdatetr)/10)+9 AS till_year, COUNT(*) AS Totals, RPAD('',COUNT(*)/10,'=') AS Graph FROM tng_families WHERE marrdatetr<>'0000-00-00' GROUP BY since_year ORDER BY since_year;  
40 115  families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)  families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)   SELECT marrtype AS Type_of_connection, familyID, marrdate, h.personID AS HusbandPersonID, h.lastname AS Lastname1, h.firstname AS Firstname1, w.personID AS WifePersonID, w.lastname AS Lastname2, w.firstname AS Firstname2, f.living, f.gedcom FROM tng_families AS f LEFT JOIN tng_people AS h ON f.husband=h.personID LEFT JOIN tng_people AS w ON f.wife=w.personID WHERE f.marrtype<>'' ORDER BY f.marrtype, h.lastname, h.firstname, h.personID  
41 110  Families: twins, triplets..  Families: twins, triplets..  SELECT c.familyID, p.personID, p.lastname, p.firstname, p.birthdate, p.birthplace, p.living, COUNT( c.familyID ) AS Number, p.gedcom
FROM tng_children AS c
INNER JOIN tng_people AS p ON p.personID = c.personID
INNER JOIN tng_children AS c2 ON c2.familyID = c.familyID
INNER JOIN tng_people AS p2 ON p2.personID = c2.personID
WHERE (
p2.birthdatetr = p.birthdatetr
OR p2.birthdatetr = DATE_ADD( p.birthdatetr, INTERVAL 1
DAY )
OR p2.birthdatetr = DATE_SUB( p.birthdatetr, INTERVAL 1
DAY )
)
AND YEAR( p.birthdatetr ) <>0
AND MONTH( p.birthdatetr ) <>0
AND DAYOFMONTH( p.birthdatetr ) <>0
GROUP BY c.familyID, p.personID, p.birthdatetr
HAVING COUNT( c2.familyID ) >=2
ORDER BY Number, p.lastname, c.familyID, p.birthdatetr 
42 116  families: wifes  families: wifes   SELECT familyID, marrdate, w.personID, w.lastname, w.firstname, w.birthdate, w.living, w.gedcom FROM tng_families AS f
LEFT JOIN tng_people AS w ON (f.wife=w.personID AND f.gedcom=w.gedcom)
ORDER BY w.lastname, w.firstname, w.personID;  
43 194  Frequency of people's marriage place  Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn  SELECT LTRIM(REVERSE(SUBSTRING_INDEX(REVERSE(marrplace),",",1))) as provincie_or_country, COUNT(*) AS Number, RPAD('',COUNT(*)/100,'=') AS Graph FROM tng_families WHERE marrplace <> "" group BY provincie_or_country order by Number desc 
44 59  Fødselsdage nuværende måned  Personer: Med fødselsdag i nuværende måned (kun afdøde personer)   SELECT personID, lastname, firstname, birthdate, deathdate, YEAR(NOW())-YEAR(birthdatetr) AS Years, gedcom FROM tng_people WHERE MONTH(birthdatetr)=MONTH(NOW()) AND living=0 ORDER BY lastname, firstname, personID;  
45 105  Giftemål af samme køn.  Giftemål af samme køn.  SELECT f.familyID, h.personID, h.lastname AS 1st_lastname, h.firstname AS 1st_given_name, h.birthdate as birtdate1, h.sex AS gender1, w.personID, w.lastname AS 2nd_lastname, w.firstname AS 2nd_given_name, w.birthdate as birtdate2, w.sex AS gender2, f.living, f.gedcom FROM tng_families AS f LEFT JOIN tng_people AS h ON f.husband=h.personID LEFT JOIN tng_people AS w ON f.wife=w.personID WHERE h.sex=w.sex ORDER BY familyID;  
46 158  Husband is female  Marriages where the husband is female and therefore a mistake might have been made.
Huwelijken waar de man vrouwelijk is en er mogelijk een fout gemaakt is. 
SELECT f.familyID, h.personID, h.lastname AS LastName1, h.firstname AS FirstName1, h.sex AS Sex1, h.birthdate as birthdate1, w.personID, w.lastname AS LastName2, w.firstname AS FirstName2, w.sex AS Sex2, w.birthdate as birthdate2, f.living, f.gedcom, f.changedby
FROM tng_families AS f
LEFT JOIN tng_people AS h ON f.husband = h.personID
LEFT JOIN tng_people AS w ON f.wife = w.personID
WHERE (
h.sex = "F"
)
ORDER BY familyID 
47 108  Incomplete families  Families where husband or wife is missing  SELECT familyid, husband AS EhemannPersonID, wife AS EhefrauPersonID, marrdate, living, gedcom FROM tng_families WHERE (husband LIKE 'I%'=0) OR (husband='-') OR (wife LIKE 'I%'=0) OR (wife='-') ORDER BY familyID;  
48 109  Individuals (not: families!) with number of associated children  Individuals (not: families!) with number of associated children   SELECT COUNT(*) AS Number_of_children, f.familyID, h.personID, h.lastname AS Last_name, h.firstname AS First_name, h.birthdate, h.deathdate, f.living, f.gedcom FROM tng_children AS c LEFT JOIN tng_families AS f ON c.familyID=f.familyID LEFT JOIN tng_people AS h ON f.husband=h.personID WHERE h.personID<>"" GROUP BY h.personID UNION SELECT COUNT(*) AS Number_of_children, f.familyID, w.personID, w.lastname AS Last_name, w.firstname AS First_name, w.birthdate, w.deathdate, f.living, f.gedcom FROM tng_children AS c LEFT JOIN tng_families AS f ON c.familyID=f.familyID LEFT JOIN tng_people AS w ON f.wife=w.personID WHERE w.personID<>"" GROUP BY w.personID ORDER BY Number_of_children DESC, Last_name, First_name, familyID  
49 91  individuals married with age <= 18 years  individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785
(before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility) 
SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.sex, p.birthdate, f.marrdate, p.deathdate, f.familyID, YEAR(f.marrdatetr)-YEAR(p.birthdatetr) AS age_at_marriage, p.living, f.gedcom, f.changedby FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_families AS f ON p.personID=f.husband WHERE (f.marrdatetr-p.birthdatetr>0) AND (YEAR(f.marrdatetr)-YEAR(p.birthdatetr)<=18) and YEAR(p.birthdatetr)>1785
UNION
SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.sex, p.birthdate, f.marrdate, p.deathdate, f.familyID, YEAR(f.marrdatetr)-YEAR(p.birthdatetr) AS age_at_marriage, p.living, f.gedcom, f.changedby FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_families AS f ON p.personID=f.wife WHERE (f.marrdatetr-p.birthdatetr>0) and YEAR(p.birthdatetr)>1785 AND (YEAR(f.marrdatetr)-YEAR(p.birthdatetr)<=18) ORDER BY age_at_marriage, lastname, firstname, personID;  
50 92  individuals married with age >= 80 years  individuals married with age >= 80 years  SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.sex, p.birthdate, f.marrdate, p.deathdate, f.familyID, YEAR(f.marrdatetr)-YEAR(p.birthdatetr) AS age_at_marriage, p.living, f.gedcom, f.changedby FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_families AS f ON p.personID=f.husband WHERE YEAR(p.birthdatetr)>0 AND f.marrdatetr-p.birthdatetr>0 AND YEAR(f.marrdatetr)-YEAR(p.birthdatetr)>=80
UNION
SELECT p.personID, p.lastname, p.firstname, p.sex, p.birthdate, f.marrdate, p.deathdate, f.familyID, YEAR(f.marrdatetr)-YEAR(p.birthdatetr) AS age_at_marriage, p.living, f.gedcom, f.changedby FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_families AS f ON p.personID=f.wife WHERE YEAR(p.birthdatetr)>0 AND f.marrdatetr-p.birthdatetr>0 AND YEAR(f.marrdatetr)-YEAR(p.birthdatetr)>=80 ORDER BY age_at_marriage, lastname, firstname, personID;  


1 2 3 Næste»